ՀՀ արդարադատության նախարարության 2020թ. փետրվարի 17-ի թիվ /10.2/3421-2020 ելից գրությամբ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը 2020թ. մայիսի 22-ին հանձնարարել է լրամշակել Օրենքի նախագիծը։ Նախագիծն այժմ գտնվում է լրամշակման փուլում։ 14/07/2020 23:25:06 ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ արդարադատության նախարարության 2020թ. փետրվարի 17-ի թիվ /10.2/3421-2020 ելից գրությամբ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ։ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը 2020թ. մայիսի 22-ին ՝ հանձնարարել է լրամշակել Օրենքի նախագիծը։ Նախագիծն այժմ գտնվում է լրամշակման փուլում 12/02/2021 17:16:09 ՀՀ արդարադատության նախարարություն